17:06 | GMT: 15:06 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
SII_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
CPS 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 243.932.490 akcji zwykłych na okaziciela serii J.
ING 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 4 zł na akcję.
ALI 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
AAL 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,99 euro na akcję.
wykres BPC
BPC 
NC 
 
Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
COR 
NC 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
COR 
NC 
 
Debiut spółki na NC. Pierwszy dzień notowań akcji zwykłych na okaziciela serii A.
EVE 
GPW 
 
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 6,32 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez SIG Limited.
GTK 
NC 
 
NWZA ws. uchylenia uchwały Nr 18/06/2014 WZA z dnia 30.06.2014 r., zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
IMP 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2014 r.
ISG 
NC 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na zakup zabudowanej nieruchomości gruntowej oraz zmiany statutu.
KLN 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. rozporządzania zyskiem za 2014 r., wprowadzenia akcji A1 do obrotu na NC, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
MAD 
NC 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
MCL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za I kwartał 2015 roku.
MSW 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2014 r.
ORL 
NC 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
QRS 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
SEL 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany uchwały nr 4 WZA z dnia 31.01.2012 oraz uzupełnienia składu RN.
TXF 
NC 
 
Początek przyjmowania zapisów na akcje serii D1.
HAL.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
wykres IBM
IBM.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
MS.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.