GRUPRACUJ

Data Spółka Wydarzenie
30 listopada 2022 GRUPRACUJ NWZA ws. zmiany statutu oraz zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
24 listopada 2022 GRUPRACUJ Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
30 września 2022 GRUPRACUJ Wypłata dywidendy 2 zł na akcję.
27 września 2022 GRUPRACUJ Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
16 września 2022 GRUPRACUJ Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2 zł na akcję.
15 września 2022 GRUPRACUJ Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2 zł na akcję.
12 sierpnia 2022 GRUPRACUJ Wprowadzenie do obrotu na GPW 160.776 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
22 czerwca 2022 GRUPRACUJ ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku.
17 czerwca 2022 GRUPRACUJ Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu mWIG40.
24 maja 2022 GRUPRACUJ Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
22 kwietnia 2022 GRUPRACUJ Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
9 grudnia 2021 GRUPRACUJ Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 48.686.990 akcji serii A, 18.155.860 akcji serii B, 1.261.400 akcji serii C.
24 listopada 2021 GRUPRACUJ Zakończenie procesu budowania księgi popytu na akcje serii A i B wśród inwestorów instytucjonalnych oraz przyjmowania zapisów od inwestorów indywidualnych.
17 listopada 2021 GRUPRACUJ Rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu na akcje serii A i B wśród inwestorów instytucjonalnych oraz przyjmowania zapisów od inwestorów indywidualnych.