Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 22 lutego 2024

ORLEN PKN GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2023 roku.
PEKAO PEO GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
AMBRA AMB GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2023/2024.
ATLANTIS ATS GPW Publikacja raportu za pierwsze półrocze roku obrotowego 2023/2024.
FON FON GPW Publikacja raportu za pierwsze półrocze roku obrotowego 2023/2024.
GRUPAHRC HRC NC Publikacja raportu za 2023 rok.
IFCAPITAL IFC GPW Publikacja raportu za pierwsze półrocze roku obrotowego 2023/2024.
IFSA IFR GPW Publikacja raportu za pierwsze półrocze roku obrotowego 2023/2024.
MOLIERA2 MO2 NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego przez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii V z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
SNTVERSE SVE GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 261.563 akcje zwykłe na okaziciela serii T.
XBSPROLOG XBS NC NWZA ws. zmiany uchwały nr 4/2023 NWZ z 19 grudnia 2023 roku oraz zmiany statutu.
ZAMET ZMT GPW NWZA ws. ustalenia liczby członków RN oraz zmiany w składzie RN.
Engie ENGIE.FR Euronext Publikacja raportu za 2023 rok.
Lloyds Banking Group LLOY.UK LSE Publikacja raportu za 2023 rok.
Repsol REP.ES Euronext Publikacja raportu za IV kwartał 2023 roku.
Telefonica TFA.ES Euronext Publikacja raportu za IV kwartał 2023 roku.