Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 31 stycznia 2023

MILLENNIUM MIL GPW przed sesją Publikacja wstępnego raportu za IV kwartał 2022 roku.
APLISENS APN GPW NWZA ws. przyjęcia Programu Motywacyjnego na lata 2023 - 2025, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych, zmiany statutu, zmiany regulaminu Walnego Zgromadzenia, zmiany regulaminu RN oraz wynagrodzenia dla Sekretarza Komitetu Audytu.
APSENERGY APE NC NWZA ws. odwołania i powołania członka RN, wprowadzenia zmian w statucie, określenia maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia wszystkich doradców RN, który spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego.
BIOFACTOR BFC NC Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku.
CIGAMES CIG GPW NWZA ws. przekształcenia spółki w spółkę europejską (SE), ustalenia zasad wynagradzania członków RN, zmiany polityki wynagrodzeń, przyjęcia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia, powołania i odwołania członka RN.
GREENX GRX GPW Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2022/2023.
POLIMEXMS PXM GPW NWZA ws. zmian statutu, ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu spółki oraz ustalenia zasad wynagradzania członków RN.
SESCOM SES GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za za rok obrotowy 2021/2022.
SOHODEV SHD GPW NWZA ws. zmian w składzie RN, przedłużenia okresu upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia, umorzenia akcji własnych serii E, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
WODKAN WOD NC NWZA ws. zmiany uchwały nr 24 ZWZ z 21 czerwca 2017 roku, odwołania i powołania członka RN.
Advanced Micro Devices AMD.US NYSE po sesji Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku.
Caterpillar CAT.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku.
Electronic Arts EA.US NYSE po sesji Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku.
Exxon Mobil XOM.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku.
General Motors GM.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku.
McDonald's MCD.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku.
Pfizer PFE.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku.
Unicredit Group UCG.IT Euronext Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku.
United Parcel Service UPS.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku.