Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 29 grudnia 2022

ABPL ABE GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,25 zł na akcję.
ALUMETAL AML GPW Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok 2022 w wysokości 3,30 zł na akcję.
BLACKPOIN BPN NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,75 zł na akcję.
CCS CCS NC Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2022 w wysokości dywidendy 0,14 zł na akcję.
CIECH CIE GPW Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za 2022 rok w wysokości 1,50 zł na akcję.
CONSTANCE CCR NC Wypłata dywidendy 0,11 zł na akcję.
FABRYKAKD FKD NC Publikacja jednostkowych oraz skonsolidowanych raportów za 2020 i 2021 rok.
KLEPSYDRA KLE NC NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmian w statucie.
MANGATA MGT GPW NWZA ws. zmian w składzie RN.
NEUCA NEU GPW NWZA ws. zmiany treści załącznika do uchwały nr 8 WZA z dnia 9.10.2020r - Regulaminu Programu Motywacyjnego oraz zmiany treści statutu.
PREFAGRP PFG NC NWZA ws. zmiany statutu.
PTWP PTW NC Dzień pierwszego notowania na NC 58.958 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
TEXT TXT GPW Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2022/2023 w wysokości 1,46 zł na akcję.
XBSPROLOG XBS NC Wypłata dywidendy 4,50 zł na akcję.
ZORTRAX ZRX NC Dzień pierwszego notowania na NC 111.368.460 akcji zwykłych na okaziciela serii B.