Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 7 grudnia 2021

ABPL ABE GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.
BIGCHEESE BCS GPW Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 4.000.000 akcji zwykłych na okaziciela oraz 135.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B.
NOVITA NVT GPW NWZA ws. przyjęcia polityki różnorodności, przyjęcia do stosowania “Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”, wypłaty dywidendy nadzwyczajnej ze środków pochodzących z istniejącego w spółce kapitału zapasowego utworzonego z zysku za rok 2020.
REMAK RMK GPW NWZA ws. uchwały opiniującej „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Remak-Energomontaż S.A. za lata 2019-2020”.
SCPFL SCP GPW NWZA ws. zmiany statutu, ustalenia wynagrodzenia członków RN oraz Komitetu Audytu, powołania członka RN, przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz sporządzania jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z MSFF / MSR.
SIMPLEDAY SLD NC Zakończenie przyjmowania deklaracji inwestorów w ramach budowy księgi popytu na akcje.