Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 2 grudnia 2021

INGBSK ING GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 5,10 zł na akcję.
ASBIS ASB GPW Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za 2021 rok w wysokości 0,20 USD na akcję.
BUMECH BMC GPW NWZA ws. odwołania i wyboru członków RN.
CDRL CDL GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2 zł na akcję.
GEOTERM GTP NC NWZA ws. powołania członka RN, uchylenia uchwał nr 4 i 5 NWZ z 26 sierpnia 2021 roku, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C i D w drodze subskrypcji prywatnych oraz zmiany statutu.
ICECODE ICG NC NWZA ws. połączenia AVATRIX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie ze spółką ICE CODE GAMES sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wyrażenia zgody na proponowane zmiany statutu oraz dematerializacji akcji serii I i ubiegania się o wprowadzenie ich do obrotu na NC.
MEDIACAP MCP GPW Zakończenie II fazy zapisów na sprzedaż akcji po 3,50 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Ravenmedia, Posellę IF1, Posellę oraz Jacka Olechowskiego, Edytę Gurazdowską, Marcina Jeziorskiego i Artura Osuchowskiego.
STSHOLDING STH GPW Zakończenie procesu budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.