Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 3 grudnia 2021

ATOMJELLY ATJ NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii B, z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
BIOPLANET BIP NC Przydział akcji.
IFSA IFR GPW ZWZA ws. zmiany statutu, zatwierdzenia raportu rocznego za rok obrotowy 2020/2021, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji bonusowej akcji.
MERCOR MCR GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2021/2022.
PHN PHN GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 25.018 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
XBSPROLOG XBS NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku.