Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 12 grudnia 2018

01CYBATON 01C NC Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
BPC BPC NC Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
COALENERG CLE GPW ZWZA
ECHO ECH GPW Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2018, w wysokości 0,50 zł na akcję.
EKIOSK EKS NC NWZA ws. zmian w statucie.
LAURENPES LPS NC NWZA ws. zmiany statutu oraz powołania nowego członka RN.
SKOTAN SKT GPW Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
SPARKVC SPK NC NWZA ws. zmian statutu.
TIM TIM GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.