Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 19 września 2012

ASSETUS ASS NC Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii C.
BIOFACTOR BFC NC Debiut spółki na NC.
HERKULES HRS GPW Wznowienie notowań akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
IZOBLOK IZB GPW WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011-2012.
LOYD LYD NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
MTC MTC NC NWZA ws. uzupełnienia składu RN.
NEWWORLDN NWN GPW Wypłata dywidendy zaliczkowej 0,06 euro na akcję.
NEWWORLDR NWR GPW Wypłata dywidendy zaliczkowej 0,06 euro na akcję.
PCCEXOL PCX GPW Ostatni dzień notowań na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
ROVESE RSE GPW NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii I z zachowaniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
ZAMET ZMT GPW Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2012, w wysokości 0,20 zł na akcję.
Adobe Systems ADBE.US NYSE po sesji Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
Bed Bath & Beyond BBBY.US NYSE po sesji Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.