Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 17 września 2012

ACE ACE GPW Wypłata dywidendy 0,05 euro na akcję.
AERFINANC AER NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raport za I kwartał roku obrotowego 2012/2013.
AWBUD AWB GPW NWZA ws. zmiany w składzie RN.
CODEMEDIA COD NC NWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku spółki przejętej Mediasense Sp. z.o.o. osiągniętego w roku obrotowym 2011.
EUIMPLANT EUI GPW NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F z pozbawieniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
JANTAR JAN NC NWZA ws. zmian w składzie RN, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C w ramach subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.
KOGENERA KGN GPW NWZA ws. zmiany w składzie RN.
MAKORA MRA NC NWZA ws. powołania nowych członków RN, zmiany statutu i uchwalenia kapitału docelowego oraz upoważnienia do dokonywania emisji akcji w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru.
MCI MCI GPW NWZA ws. emisji obligacji zamiennych serii od G1 do G5, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu.
PRIME PRA NC WZA ws. m.in. podziału zysku / pokryciu straty za rok 2011.
RAFAMET RAF GPW Wypłata dywidendy 0,44 zł na akcję.
SIMPLE SME GPW Wypłata dywidendy 0,23 zł na akcję.