Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 7 marca 2012

ASSECOBS ABS GPW Publikacja raportu za 2011 rok.
DUON DUO GPW NWZA ws. zmian statutu, zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz zmian w składzie RN.
DXD DXD NC Pierwszy dzień notowań na NC praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii D.
FONECO FNE NC NWZA ws. zmian w składzie RN.
IPOPEMA IPE GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji serii C.
MAGELLAN MAG GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
NWAI NWA NC WZA
ORZBIALY OBL GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
RONSON RON GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
SWIECIE MSC GPW Początek zapisów na sprzedaż akcji po 69 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Mondi International oraz Framondi.
VERBICOM VRB NC NWZA ws. zmiany statutu.