Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 8 marca 2012

LPP LPP GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii K.
06MAGNA 06N GPW NWZA ws. udzielenia zarządowi uzupełniającego upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany w składzie RN.
ASSECOSLO ACS GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
PANOVA NVA GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
STALEXP STX GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
Aviva AV.UK LSE Publikacja wstępnego raportu za 2011 rok.
Carrefour CA.FR Euronext Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.