Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 19 grudnia 2011

DEBICA DBC GPW Wypłata dywidendy 2,96 zł na akcję.
EKIOSK EKS NC NWZA ws. wyrażenia zgody na połączenie ze spółką e-Gazety Sp. z o.o., podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, zmian w statucie oraz zmian w składzie RN.
FITEN FTN NC Debiut spółki na NC.
FONECO FNE NC NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru, zmian w statucie oraz w składzie RN.
INFOSYS IFS NC WZA
KBJ KBJ NC Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
MSXRESOUR MSX GPW NWZA ws. odwołania prezesa zarządu, wyrażenia zgody na dochodzenie od prezesa zarządu roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych przy sprawowaniu przez niego zarządu, zmian w składzie RN i in.
OZECAPITAL OZE NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru, zmian w statucie oraz w składzie RN.
PULAWY ZAP GPW WZA