Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 5 kwietnia 2011

SANPL SPL GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks WIG20 oraz WIG.
ATLANTIS ATS GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii J.
DGA DGA GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
FOREVEREN FOR NC Dzień ustalenia prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii E.
HANDLOWY BHW GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks mWIG40, wchodząc jednocześnie w skład indeksu WIG20.
INWAZJAPC IPC NC Debiut spółki na NC.
OPENFIN OPF GPW Debiut spółki na GPW.
SERINUS SEN GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks sWIG80, wchodząc jednocześnie w skład indeksu mWIG40.