REDDEV

Data Spółka Wydarzenie
15 lipca 2024 REDDEV NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, podwyższenia podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych w trybie subskrypcji zamkniętej, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych dla prezesa zarządu oraz zmian w statucie.
20 maja 2024 REDDEV Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
16 maja 2024 REDDEV NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmian w statucie.
14 listopada 2023 REDDEV NWZA ws. zatwierdzenia dokooptowania członka RN, zmian w składzie RN, zmiany statutu oraz przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.
24 maja 2023 REDDEV ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2020 i pokrycia straty za rok 2021.
16 sierpnia 2022 REDDEV Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
10 maja 2022 REDDEV Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
21 marca 2022 REDDEV Publikacja raportu za 2021 rok.
10 marca 2022 REDDEV ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2020.
8 listopada 2021 REDDEV Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
30 września 2021 REDDEV ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2020.
12 sierpnia 2021 REDDEV Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.
17 maja 2021 REDDEV Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
22 marca 2021 REDDEV Publikacja raportu za 2020 rok.
10 listopada 2020 REDDEV Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
12 sierpnia 2020 REDDEV ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2019.
11 sierpnia 2020 REDDEV Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
13 lipca 2020 REDDEV ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2019.
11 maja 2020 REDDEV Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
16 marca 2020 REDDEV Publikacja raportu za 2019 rok.
14 listopada 2019 REDDEV Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
26 września 2019 REDDEV Debiut spółki na NC. Wprowadzenie do obrotu 5.002.233 akcji serii A oraz 597.636 akcji serii B.