Kalendarium wydarzeń gospodarczych - Azja/Pacyfik

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Czwartek, 21 stycznia 2021

00:50 Japonia Handel zagraniczny grudzień
Bilans handlu zagranicznego (JPY) grudzień 751 mld 942,8 mld 366,8 mld
Import (r/r) grudzień -11,6 % -14 % -11,1 %
Eksport (r/r) grudzień 2,0 % 2,4 % -4,2 %
01:30 Australia Australia Sytuacja na rynku pracy grudzień
Stopa bezrobocia grudzień 6,6 % 6,7 % 6,8 %
Zmiana zatrudnienia grudzień 50,0 tys. 50,0 tys. 90,0 tys.
03:38 Japonia Decyzja BoJ ws. stóp procentowych styczeń -0,10 % -0,10 % -0,10 %
07:30 Japonia Konferencja prasowa po posiedzeniu BoJ styczeń
12:00 Turcja Turcja Decyzja ws. stóp procentowych styczeń
Stopa benchmarkowa - jednotygodniowa styczeń 17,0 % 17,0 % 17,0 %
Stopa pożyczkowa - overnight styczeń 18,5 % 18,5 %
Stopa depozytowa - overnight styczeń 15,5 % 15,5 %
Stopa płynnościowa styczeń 21,5 % 21,5 %
22:30 Nowa Zelandia Nowa Zelandia Indeks PMI dla przemysłu grudzień 48,7 54,7
22:45 Nowa Zelandia Nowa Zelandia Inflacja konsumencka IV kw.
Inflacja CPI (k/k) IV kw. 0,5 % 0,0 % 0,7 %
Inflacja CPI (r/r) IV kw. 1,4 % 1,0 % 1,4 %
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto