Kalendarium wydarzeń gospodarczych - Polska

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Czwartek, 21 stycznia 2021

10:00 Polska Polska Koniunktura konsumencka styczeń
Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej styczeń -25,1 -24,9
Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej styczeń -22,7 -24,2
10:00 Polska Polska Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie grudzień
Przeciętne wynagrodzenie brutto (PLN) grudzień 5973,75 5484,07
Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw grudzień 6329 tys. 6318,9 tys.
Wynagrodzenie (r/r) grudzień 6,6 % 4,7 % 4,9 %
Zatrudnienie (r/r) grudzień -1,0 % -1,2 % -1,2 %
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto