Kalendarium wydarzeń gospodarczych - Europa Zach.

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Czwartek, 21 stycznia 2021

08:45 Francja Francja Indeks zaufania biznesu styczeń 98 94 94
10:00 Norwegia Norwegia Decyzja ws. stóp procentowych styczeń 0,0 % 0,0 % 0,0 %
12:00 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Wskaźnik zamówień wg CBI styczeń -38 -25
13:45 Strefa Euro Strefa Euro Decyzja ws. stóp procentowych styczeń
Stopa refinansowa styczeń 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Stopa depozytowa styczeń -0,50 % -0,50 % -0,50 %
14:30 Strefa Euro Strefa Euro Konferencja prasowa po posiedzeniu ECB styczeń
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto