Kalendarium wydarzeń gospodarczych - USA

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Czwartek, 21 stycznia 2021

14:30 USA USA Pozwolenia na budowę domów grudzień 1709 tys. 1604 tys. 1635 tys.
14:30 USA USA Rozpoczęte budowy domów grudzień 1669 tys. 1560 tys. 1578 tys.
14:30 USA USA Indeks Fed z Filadelfii styczeń 26,5 12 11,1
14:30 USA USA Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień 900 tys. 910 tys. 926 tys.
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto