Kalendarium wydarzeń gospodarczych

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Piątek, 22 stycznia 2021

00:30 Japonia Inflacja konsumencka grudzień
Inflacja CPI (r/r) grudzień -1,2 % -0,9 %
Inflacja bazowa CPI (r/r) grudzień -1,0 % -1,1 % -0,9 %
01:30 Japonia Indeks PMI dla przemysłu wst. styczeń 49,7 50,0
08:00 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Wyniki sprzedaży detalicznej grudzień
Sprzedaż detaliczna (m/m) grudzień 0,3 % 1,0 % -3,8 %
Sprzedaż detaliczna (r/r) grudzień 2,9 % 4,0 % 2,4 %
09:00 Polska Polska Wskaźnik Dobrobytu wg BIEC styczeń 93,0 92,2
09:15 Francja Francja Indeks PMI dla przemysłu wst. styczeń 51,5 50,5 51,1
09:15 Francja Francja Indeks PMI dla usług wst. styczeń 46,5 48,5 49,1
09:30 Niemcy Niemcy Indeks PMI dla przemysłu wst. styczeń 57,0 57,5 58,3
09:30 Niemcy Niemcy Indeks PMI dla usług wst. styczeń 46,8 45,3 47,0
10:00 Polska Polska Ceny produkcji grudzień
Ceny produkcji sprzedanej przemysłu (m/m) grudzień 0,2 % 0,0 %
Ceny produkcji sprzedanej przemysłu (r/r) grudzień 0,0 % -0,1 % -0,2 %
Ceny produkcji budowlano-montażowej (r/r) grudzień 2,7 % 2,4 %
10:00 Polska Polska Produkcja budowlano-montażowa grudzień
Produkcja budowlano-montażowa s.a. (r/r) grudzień -2,1 % -7,1 %
Produkcja budowlano-montażowa (r/r) grudzień 3,4 % -2,2 % -4,9 %
10:00 Polska Polska Wyniki sprzedaży detalicznej grudzień
Sprzedaż detaliczna (m/m) grudzień 20,0 % -5,4 %
Sprzedaż detaliczna (r/r) grudzień -0,8 % -0,7 % -5,3 %
Sprzedaż detaliczna ceny stałe (r/r) grudzień -0,8 % -5,3 %
10:00 Polska Polska Koniunktura gospodarcza styczeń
10:00 Strefa Euro Strefa Euro Indeks PMI dla przemysłu wst. styczeń 54,7 54,5 55,2
10:00 Strefa Euro Strefa Euro Indeks PMI dla usług wst. styczeń 45,0 44,5 46,4
10:30 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Indeks PMI dla usług wst. styczeń 38,8 45,3 49,4
10:30 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Indeks PMI dla przemysłu wst. styczeń 52,9 53,0 57,5
14:30 Kanada Kanada Wyniki sprzedaży detalicznej listopad
Sprzedaż bez samochodów (m/m) listopad 2,1 % 0,3 % 0,0 %
Sprzedaż detaliczna (m/m) listopad 1,3 % 0,1 % 0,4 %
15:45 USA USA Indeks PMI dla przemysłu wst. styczeń 59,1 56,5 57,1
15:45 USA USA Indeks PMI dla usług wst. styczeń 57,5 53,6 54,8
16:00 USA USA Sprzedaż domów na rynku wtórnym grudzień 6,76 mln 6,55 mln 6,69 mln
16:30 USA USA Tygodniowa zmiana zapasów gazu tydzień -187 mld -134 mld
17:00 USA USA Tygodniowa zmiana zapasów paliw tydzień
Zmiana zapasów ropy tydzień 4,35 mln brk -0,3 mln brk -3,25 mln brk
Zmiana zapasów benzyny tydzień -0,26 mln brk 3,0 mln brk 4,39 mln brk
Zmiana zapasów destylatów tydzień 0,46 mln brk 0,8 mln brk 4,78 mln brk
19:00 USA USA Liczba wież wiertniczych dla rynku ropy tydzień 289 287
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto