Kalendarium wydarzeń gospodarczych - Japonia

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Czwartek, 21 stycznia 2021

00:50 Japonia Handel zagraniczny grudzień
Bilans handlu zagranicznego (JPY) grudzień 751 mld 942,8 mld 366,8 mld
Import (r/r) grudzień -11,6 % -14 % -11,1 %
Eksport (r/r) grudzień 2,0 % 2,4 % -4,2 %
03:38 Japonia Decyzja BoJ ws. stóp procentowych styczeń -0,10 % -0,10 % -0,10 %
07:30 Japonia Konferencja prasowa po posiedzeniu BoJ styczeń
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto