Kalendarium wydarzeń gospodarczych - Nowa Zelandia

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Czwartek, 21 stycznia 2021

22:30 Nowa Zelandia Nowa Zelandia Indeks PMI dla przemysłu grudzień 48,7 54,7
22:45 Nowa Zelandia Nowa Zelandia Inflacja konsumencka IV kw.
Inflacja CPI (k/k) IV kw. 0,5 % 0,0 % 0,7 %
Inflacja CPI (r/r) IV kw. 1,4 % 1,0 % 1,4 %
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto