Kalendarium wydarzeń gospodarczych - Europa Zach.

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Czwartek, 17 grudnia 2020

08:00 Szwajcaria Szwajcaria Bilans handlu zagranicznego (CHF) listopad 4,46 mld 4,1 mld 3,86 mld
08:45 Francja Francja Indeks zaufania biznesu grudzień 93 93 92
09:30 Szwajcaria Szwajcaria Decyzja ws. stóp procentowych IV kw. -0,75 % -0,75 % -0,75 %
09:30 Szwecja Szwecja Stopa bezrobocia listopad 7,7 % 8,4 % 7,8 %
10:00 Norwegia Norwegia Decyzja ws. stóp procentowych grudzień 0,0 % 0,0 % 0,0 %
10:00 Szwajcaria Szwajcaria Wystąpienie publiczne szefa SNB (Thomas Jordan)
11:00 Strefa Euro Strefa Euro Inflacja konsumencka listopad
Inflacja bazowa HICP (m/m) listopad -0,5 % 0,1 %
Inflacja HICP (m/m) listopad -0,3 % -0,3 % 0,2 %
Inflacja HICP (r/r) listopad -0,3 % -0,3 % -0,3 %
Inflacja bazowa HICP (r/r) listopad 0,2 % 0,2 % 0,2 %
13:00 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Decyzja ws. stóp procentowych grudzień
Głosowanie ws. stóp procentowych grudzień 0-0-9 0-0-9 0-0-9
Wartość programu QE (GPB) grudzień 895 mld 895 mld 895 mld
Stopa procentowa grudzień 0,1 % 0,1 % 0,1 %
13:00 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Protokół z posiedzenia BoE grudzień
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto