Kalendarium wydarzeń gospodarczych - Polska

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Czwartek, 17 grudnia 2020

10:00 Polska Polska Koniunktura konsumencka grudzień
Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej grudzień -24,9 -29,2
Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej grudzień -24,2 -30,1
10:00 Polska Polska Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie listopad
Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw listopad 6318,9 tys. 6318,3 tys.
Przeciętne wynagrodzenie brutto (PLN) listopad 5484,07 5458,88
Zatrudnienie (r/r) listopad -1,2 % -1,5 % -1,0 %
Wynagrodzenie (r/r) listopad 4,9 % 4,7 % 4,7 %
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto