Kalendarium wydarzeń gospodarczych - USA

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Czwartek, 17 grudnia 2020

14:30 USA USA Indeks Fed z Filadelfii grudzień 11,1 20,0 26,3
14:30 USA USA Pozwolenia na budowę domów listopad 1639 tys. 1555 tys. 1544 tys.
14:30 USA USA Rozpoczęte budowy domów listopad 1547 tys. 1530 tys. 1528 tys.
14:30 USA USA Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień 885 tys. 800 tys. 862 tys.
16:30 USA USA Tygodniowa zmiana zapasów gazu tydzień -122 mld -120 mld -91 mld
17:00 USA USA Indeks Kansas City Fed dla przemysłu grudzień 12 20
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto