Kalendarium wydarzeń gospodarczych

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Piątek, 18 grudnia 2020

00:30 Japonia Inflacja konsumencka listopad
Inflacja CPI (r/r) listopad -0,9 % -0,4 %
Inflacja bazowa CPI (r/r) listopad -0,9 % -0,9 % -0,7 %
04:13 Japonia Decyzja BoJ ws. stóp procentowych grudzień -0,10 % -0,10 % -0,10 %
07:30 Japonia Konferencja prasowa po posiedzeniu BoJ grudzień
08:00 Niemcy Niemcy Inflacja producencka listopad
Inflacja PPI (m/m) listopad 0,2 % 0,1 % 0,1 %
Inflacja PPI (r/r) listopad -0,5 % -0,6 % -0,7 %
08:00 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Wyniki sprzedaży detalicznej listopad
Sprzedaż detaliczna (m/m) listopad -3,8 % -4,2 % 1,3 %
Sprzedaż detaliczna (r/r) listopad 2,4 % 2,8 % 5,8 %
09:00 Słowacja Słowacja Inflacja producencka listopad
Inflacja PPI (m/m) listopad -0,7 % 0,2 %
Inflacja PPI (r/r) listopad -0,1 % 0,7 %
09:00 Polska Polska Wskaźnik Dobrobytu wg BIEC grudzień 92,2 92,4
10:00 Strefa Euro Strefa Euro Bilans płatniczy październik
Saldo rachunku bieżącego n.s.a. (EUR) październik 34,1 mld 33,5 mld
Saldo rachunku bieżącego s.a. (EUR) październik 26,62 mld 22,6 mld 25,18 mld
10:00 Polska Polska Ceny produkcji listopad
Ceny produkcji sprzedanej przemysłu (m/m) listopad 0,0 % 0,4 %
Ceny produkcji budowlano-montażowej (r/r) listopad 2,4 % 2,4 %
Ceny produkcji sprzedanej przemysłu (r/r) listopad -0,2 % -0,2 % -0,5 %
10:00 Polska Polska Produkcja przemysłowa listopad
Produkcja przemysłowa (m/m) listopad -1,6 % 3,2 %
Produkcja przemysłowa (r/r) listopad 5,4 % 3,0 % 1,0 %
Produkcja przemysłowa s.a. (r/r) listopad 3,5 % 3,8 %
10:00 Niemcy Niemcy Indeks instytutu Ifo grudzień 92,1 90,0 90,9
11:07 Włochy Włochy Inflacja producencka listopad
Inflacja PPI (m/m) listopad -0,2 % 0,7 %
Inflacja PPI (r/r) listopad -2,3 % -2,4 %
11:35 Słowacja Słowacja Saldo rachunku bieżącego (EUR) październik 275 mln 299 mln
12:00 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Wskaźnik zamówień wg CBI grudzień -25 -34 -40
13:00 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Biuletyn kwartalny BoE IV kw.
14:30 Kanada Kanada Wyniki sprzedaży detalicznej październik
Sprzedaż bez samochodów (m/m) październik 0,0 % 0,2 % 1,0 %
Sprzedaż detaliczna (m/m) październik 0,4 % 0,2 % 1,1 %
14:30 USA USA Saldo rachunku bieżącego (USD) III kw. -178,5 mld -189,0 mld -161,4 mld
16:00 USA USA Indeks wskaźników wyprzedzających - Conference Board listopad 0,6 % 0,5 % 0,8 %
17:00 USA USA Wystąpienie szefa Fed z Chicago (Charles Evans)
17:10 USA USA Wystąpienie publiczne członka zarządu Fed (Lael Brainard)
19:00 USA USA Liczba wież wiertniczych dla rynku ropy tydzień 263 258
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto