Kalendarium wydarzeń gospodarczych - Szwajcaria

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Czwartek, 17 grudnia 2020

08:00 Szwajcaria Szwajcaria Bilans handlu zagranicznego (CHF) listopad 4,46 mld 4,1 mld 3,86 mld
09:30 Szwajcaria Szwajcaria Decyzja ws. stóp procentowych IV kw. -0,75 % -0,75 % -0,75 %
10:00 Szwajcaria Szwajcaria Wystąpienie publiczne szefa SNB (Thomas Jordan)
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto