15:35 | GMT: 13:35 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
ZAMET

Data
Spółka
Wydarzenie
ZAMET
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
ZAMET
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
ZAMET
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
ZAMET
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
ZAMET
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
ZAMET
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
ZAMET
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
ZAMET
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
ZAMET
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
ZAMET
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
ZAMET
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
ZAMET
NWZA ws. zmiany w składzie RN.
ZAMET
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
ZAMET
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
ZAMET
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
ZAMET
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
ZAMET
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
ZAMET
NWZA ws. ustalenia liczby członków RN, zmian w składzie RN, ustalenia zasad wynagradzania członków RN, zmian statutu oraz wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanych części przedsiębiorstwa.
ZAMET
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
ZAMET
NWZA ws. zmian statutu oraz zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej.
ZAMET
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
ZAMET
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
ZAMET
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
ZAMET
NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
ZAMET
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
ZAMET
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
ZAMET
ZWZA ws. m.in. podziału zysku spółki za rok obrotowy 2015 oraz pokrycia korekty wyniku za lata ubiegłe.
ZAMET
Wprowadzenie do obrotu na GPW 9.620.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
ZAMET
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
ZAMET
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
ZAMET
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
ZAMET
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
ZAMET
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
ZAMET
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
ZAMET
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014.
ZAMET
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
ZAMET
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
ZAMET
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej akcji na okaziciela serii C z wyłączeniem prawa poboru, wprowadzenia akcji serii C do obrotu na GPW, zmiany zasad wynagradzania członków RN oraz zmiany statutu.
ZAMET
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
ZAMET
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
ZAMET
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
ZAMET
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
ZAMET
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
ZAMET
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
ZAMET
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
ZAMET
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
ZAMET
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
ZAMET
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
ZAMET
Wypłata dywidendy 0,32 zł na akcję.
ZAMET
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,32 zł na akcję.
ZAMET
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,32 zł na akcję.
ZAMET
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
ZAMET
ZWZA ws. m.in. podziału zysku spółki za rok obrotowy 2012.
ZAMET
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
ZAMET
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
ZAMET
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
ZAMET
Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2012, w wysokości 0,20 zł na akcję.
ZAMET
Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2012, w wysokości 0,20 zł na akcję.
ZAMET
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję.
ZAMET
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
ZAMET
Wypłata dywidendy 0,18 zł na akcję.
ZAMET
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,18 zł na akcję.
ZAMET
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,18 zł na akcję.
ZAMET
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011 oraz użycia kapitału zapasowego.
ZAMET
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
ZAMET
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
ZAMET
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksów WIG i WIG-Poland.
ZAMET
Debiut spółki na GPW.


«Powrót do terminarza spółek