02:37 | GMT: 00:37 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
WASKO

Data
Spółka
Wydarzenie
WASKO
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
WASKO
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
WASKO
Wypłata dywidendy 0,02 zł na akcję.
WASKO
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,02 zł na akcję.
WASKO
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,02 zł na akcję.
WASKO
ZWZA ws. m.in. podział zysku netto za rok obrotowy 2019.
WASKO
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
WASKO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
WASKO
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2019 roku.
WASKO
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
WASKO
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
WASKO
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018.
WASKO
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
WASKO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
WASKO
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2018 roku.
WASKO
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
WASKO
NWZA ws. wyrażania zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
WASKO
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
WASKO
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.
WASKO
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
WASKO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
WASKO
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2017 roku.
WASKO
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
WASKO
NWZA ws. dokonania zmian w składzie RN oraz zmiany zasad wynagrodzenia RN.
WASKO
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
WASKO
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2016.
WASKO
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
WASKO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
WASKO
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2016 roku.
WASKO
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
WASKO
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
WASKO
Wypłata dywidendy 0,07 zł na akcję.
WASKO
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,07 zł na akcję.
WASKO
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,07 zł na akcję.
WASKO
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2015.
WASKO
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
WASKO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
WASKO
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
WASKO
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
WASKO
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
WASKO
Wypłata dywidendy 0,04 zł na akcję.
WASKO
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,04 zł na akcję.
WASKO
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,04 zł na akcję.
WASKO
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2014.
WASKO
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
WASKO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
WASKO
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
WASKO
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
WASKO
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
WASKO
Wypłata dywidendy 0,01 zł na akcję.
WASKO
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,01 zł na akcję.
WASKO
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,01 zł na akcję.
WASKO
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
WASKO
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
WASKO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
WASKO
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
WASKO
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
WASKO
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
WASKO
Wypłata dywidendy 0,04 zł na akcję.
WASKO
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,04 zł na akcję.
WASKO
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,04 zł na akcję.
WASKO
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2012.
WASKO
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
WASKO
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
WASKO
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
WASKO
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks sWIG80.
WASKO
NWZA ws. zmiany w statucie.
WASKO
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
WASKO
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
WASKO
Wypłata dywidendy 0,04 zł na akcję.
WASKO
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,04 zł na akcję.
WASKO
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,04 zł na akcję.
WASKO
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2011.
WASKO
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
WASKO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
WASKO
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
WASKO
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
WASKO
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
WASKO
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
WASKO
Wypłata dywidendy 0,04 zł na akcję.
WASKO
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,04 zł na akcję.
WASKO
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,04 zł na akcję.
WASKO
WZA
WASKO
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
WASKO
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
WASKO
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek