02:42 | GMT: 00:42 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
SUWARY

Data
Spółka
Wydarzenie
SUWARY
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2019/2020.
SUWARY
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2019/2020.
SUWARY
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r.
SUWARY
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2019/2020.
SUWARY
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za za rok obrotowy 2018/2019.
SUWARY
NWZA ws. połączenia spółki z Suwary Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pabianicach oraz zbycia prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności naniesień na nieruchomości.
SUWARY
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2018/2019.
SUWARY
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2018/2019.
SUWARY
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2017 r. do 30.09.2018 r.
SUWARY
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2018/2019.
SUWARY
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2017/2018.
SUWARY
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2017/2018.
SUWARY
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2017/2018.
SUWARY
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2016 r. do 30.09.2017 r.
SUWARY
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2017/2018.
SUWARY
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2016/2017.
SUWARY
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2016/2017.
SUWARY
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2016/2017.
SUWARY
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2015 r. do 30.09.2016 r.
SUWARY
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2016/2017.
SUWARY
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2015/2016.
SUWARY
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2015/2016.
SUWARY
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2015/2016.
SUWARY
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2014 do 30.09.2015.
SUWARY
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2015/2016.
SUWARY
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2014/2015.
SUWARY
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał roku obrotowego 2014/2015.
SUWARY
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2014/2015.
SUWARY
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2014/2015.
SUWARY
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2013 r. do 30.09.2014 r. oraz zmian w składzie RN.
SUWARY
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2014/2015.
SUWARY
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2013/2014.
SUWARY
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał roku obrotowego 2013/2014.
SUWARY
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2013/2014.
SUWARY
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2013/2014.
SUWARY
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań finansowych oraz podziału zysku za okres od 01.10.2012r do 30.09.2013r, podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz zmiany statutu.
SUWARY
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2013/2014.
SUWARY
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2012/2013.
SUWARY
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał roku obrotowego 2012/2013.
SUWARY
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2012/2013.
SUWARY
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2012/2013.
SUWARY
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2011r. do 30.09.2012r. oraz zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
SUWARY
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2012/2013.
SUWARY
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2011/2012.
SUWARY
Publikacja skonsolidowanego raportu za VII kwartał roku obrotowego 2011/2012.
SUWARY
Publikacja skonsolidowanego raportu za VI kwartał roku obrotowego 2011/2012.
SUWARY
Publikacja skonsolidowanego raportu za V kwartał roku obrotowego 2011/2012.
SUWARY
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał roku obrotowego 2011/2012.
SUWARY
NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
SUWARY
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2011/2012.
SUWARY
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2011/2012.
SUWARY
NWZA ws. zmian w składzie rady nadzorczej i w statucie.
SUWARY
WZA
SUWARY
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii C.
SUWARY
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2011/2012.
SUWARY
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
SUWARY
Split akcji w stosunku 1:5.
SUWARY
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.
SUWARY
NWZA ws. podziału akcji, udzielenia zarządowi upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
SUWARY
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek