22:37 | GMT: 20:37 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ING 
GPW 
 
Publikacja wybranych niezaudytowanych danych finansowych za IV kwartał 2017 roku.
SPL 
GPW 
 
Publikacja wybranych niezaudytowanych danych finansowych za 2017 rok.
AHL 
GPW 
 
NWZA ws. upoważnienia zarządu do nabywania przez spółkę lub spółkę zależną akcji własnych, utworzenia kapitału rezerwowego, ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków RN oraz Komitetu Audytu.
BFC 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
FOR 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
KPI 
NC 
 
NWZA ws. zmiany uchwały numer 4 NWZ z 15 grudnia 2017 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii A4, realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru.
LSI 
GPW 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN, dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej spółce oraz zmian w składzie zarządu.
PFR 
NC 
 
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 0,31 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Marka Tymińskiego i Aleksandrę Tymińską.
SAN 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy w wysokości 0,06 euro na akcję.
SUW 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2016/2017.
MT.LU 
Euronext 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
T.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
ADP.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2017/2018.
SANTA.ES 
Euronext 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
BA.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
CTXS.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
EBAY.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
FB.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
INGA.NL 
Euronext 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
MSFT.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2017/2018.
QCOM.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2017/2018.
SIA.DE 
Euronext 
 
Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2017/2018.