19:52 | GMT: 17:52 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ENA 
GPW 
 
NWZA ws. zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu oraz członków RN.
KGH 
GPW 
 
NWZA ws. rozporządzenia składnikami aktywów trwałych, zasad i trybu zbywania składników aktywów trwałych, zasad postępowania przy zawieraniu umów, obowiązku przedkładania sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, wprowadzenia w spółkach wobec których spółka jest przedsiębiorcą dominującym zasad wymienionych w ustawie o zasadach zarządzania mieniem państwowym, zmian w składzie RN.
ASB 
GPW 
 
Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za 2019 rok w wysokości 0,06 USD na akcję.
GBK 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018 oraz dalszego istnienia spółki.
HBG 
NC 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F w trybie subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.
wykres JWA
JWA 
NC 
 
NWZA ws. umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych, utworzenia kapitału rezerwowego, zmian w składzie RN oraz zmian w statucie.
MLG 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,22 zł na akcję.
wykres MSM
MSM 
NC 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w drodze wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki aportem do nowo zawiązanej spółki zależnej oraz zmiany statutu.
NEU 
GPW 
 
NWZA ws. aktualizacji ceny emisyjnej akcji serii Ł, zmiany statutu oraz zmiany treści Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
PLZ 
GPW 
 
NWZA
QNT 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,82 zł na akcję.
SUW 
GPW 
 
NWZA ws. połączenia spółki z Suwary Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pabianicach oraz zbycia prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności naniesień na nieruchomości.