22:56 | GMT: 20:56 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
S4E

Data
Spółka
Wydarzenie
S4E
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
S4E
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
S4E
Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
S4E
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
S4E
Publikacja raportu za 2019 rok.
S4E
NWZA ws. wyboru członków RN oraz zmiany statutu.
S4E
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
S4E
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
S4E
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018 oraz pokrycia straty z lat ubiegłych powstałej w wyniku korekty błędów ujawnionych w roku obrotowym 2018.
S4E
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
S4E
NWZA ws. zmian w składzie RN.
S4E
Publikacja raportu za 2018 rok.
S4E
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
S4E
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
S4E
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017 oraz pokrycia straty z lat ubiegłych powstałej w wyniku korekty błędów ujawnionych w roku obrotowym 2017.
S4E
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
S4E
Publikacja raportu za 2017 rok.
S4E
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
S4E
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
S4E
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016.
S4E
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
S4E
Publikacja raportu za 2016 rok.
S4E
NWZA ws. zmiany statutu oraz odwołania i powołania członków RN.
S4E
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
S4E
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
S4E
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015.
S4E
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
S4E
Publikacja raportu za 2015 rok.
S4E
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
S4E
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
S4E
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
S4E
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014.
S4E
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
S4E
Publikacja raportu za 2014 rok.
S4E
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
S4E
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
S4E
Wypłata dywidendy 2,00 zł na akcję.
S4E
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
S4E
NWZA ws. zmian w składzie RN.
S4E
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,00 zł na akcję.
S4E
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,00 zł na akcję.
S4E
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom organów spółki.
S4E
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
S4E
Publikacja raportu za 2013 rok.
S4E
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
S4E
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
S4E
Wypłata dywidendy 1,70 zł na akcję.
S4E
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
S4E
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,70 zł na akcję.
S4E
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,70 zł na akcję.
S4E
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012.
S4E
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
S4E
Publikacja raportu za 2012 rok.
S4E
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
S4E
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii E.
S4E
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
S4E
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
S4E
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
S4E
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
S4E
Publikacja raportu za 2011 rok.
S4E
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
S4E
NWZA ws. wyrażenia zgody na objęcie członków RN Systemem Motywacyjnym "S4E" Spółka Akcyjna na lata 2011-13 oraz zmian w statucie.
S4E
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
S4E
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
S4E
WZA
S4E
Publikacja raportu za 2010 rok.
S4E
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
S4E
Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek