02:43 | GMT: 00:43 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
MWTRADE

Data
Spółka
Wydarzenie
MWTRADE
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
MWTRADE
Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
MWTRADE
Wypłata dywidendy 2,10 zł na akcję.
MWTRADE
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,10 zł na akcję.
MWTRADE
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,10 zł na akcję.
MWTRADE
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty powstałej w roku obrotowym 2019.
MWTRADE
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
MWTRADE
Publikacja raportu za 2019 rok.
MWTRADE
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
MWTRADE
Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.
MWTRADE
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego przez spółkę w roku obrotowym 2018.
MWTRADE
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
MWTRADE
Publikacja raportu za 2018 rok.
MWTRADE
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
MWTRADE
Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
MWTRADE
Wypłata dywidendy 0,46 zł na akcję.
MWTRADE
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,46 zł na akcję.
MWTRADE
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,46 zł na akcję.
MWTRADE
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
MWTRADE
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2017, a w przypadku podjęcia uchwały w zakresie wypłaty dywidendy, podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
MWTRADE
Publikacja raportu za 2017 rok.
MWTRADE
NWZA ws. powołania członka RN.
MWTRADE
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
MWTRADE
Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.
MWTRADE
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
MWTRADE
Wypłata dywidendy 0,75 zł na akcję.
MWTRADE
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,75 zł na akcję.
MWTRADE
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,75 zł na akcję.
MWTRADE
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2016, a w przypadku podjęcia uchwały w zakresie wypłaty dywidendy, podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
MWTRADE
Publikacja raportu za 2016 rok.
MWTRADE
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
MWTRADE
NWZA ws. zmian w składzie RN.
MWTRADE
Publikacja raportu za I półrocze 2016 roku.
MWTRADE
Wypłata dywidendy 1,15 zł na akcję.
MWTRADE
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,15 zł na akcję.
MWTRADE
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,15 zł na akcję.
MWTRADE
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2015, a w przypadku podjęcia uchwały w zakresie wypłaty dywidendy, podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
MWTRADE
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
MWTRADE
Publikacja raportu za 2015 rok.
MWTRADE
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
MWTRADE
Publikacja raportu za I półrocze 2015 roku.
MWTRADE
Wypłata dywidendy 1,02 zł na akcję.
MWTRADE
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
MWTRADE
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,02 zł na akcję.
MWTRADE
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,02 zł na akcję.
MWTRADE
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2014 rok, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
MWTRADE
Publikacja raportu za 2014 rok.
MWTRADE
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
MWTRADE
Publikacja raportu za I półrocze 2014 roku.
MWTRADE
Wypłata dywidendy 0,83 zł na akcję.
MWTRADE
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,83 zł na akcję.
MWTRADE
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
MWTRADE
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,83 zł na akcję.
MWTRADE
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań oraz przeznaczenia zysku za 2013 rok, wypłaty dywidendy oraz zmian w składzie RN.
MWTRADE
Publikacja raportu za 2013 rok.
MWTRADE
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
MWTRADE
NWZA ws. zmian w składzie RN.
MWTRADE
Publikacja raportu za I półrocze 2013 roku.
MWTRADE
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
MWTRADE
Wypłata dywidendy 0,53 zł na akcję.
MWTRADE
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,53 zł na akcję.
MWTRADE
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,53 zł na akcję.
MWTRADE
ZWZA ws. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2012.
MWTRADE
Publikacja raportu za 2012 rok.
MWTRADE
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
MWTRADE
Publikacja raportu za I półrocze 2012 roku.
MWTRADE
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
MWTRADE
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
MWTRADE
Publikacja raportu za 2011 rok.
MWTRADE
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks sWIG80.
MWTRADE
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
MWTRADE
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
MWTRADE
Publikacja raportu za I półrocze 2011 roku.
MWTRADE
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii D.
MWTRADE
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
MWTRADE
WZA
MWTRADE
Publikacja raportu za 2010 rok.
MWTRADE
NWZA
MWTRADE
Publikacja raportu za III kwartał 2010 roku.
MWTRADE
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii D.


«Powrót do terminarza spółek