05:50 | GMT: 03:50 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ASA 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii Ł.
ASA 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań na NC praw poboru akcji serii M.
BAL 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
FAV 
NC 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
KPC 
NC 
 
NWZA ws. zmian w statucie, zmian w składzie RN oraz dematerializacji akcji i wprowadzeniu ich do obrotu na rynku NewConnect.
MCL 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,50 zł na akcję.
MDN 
NC 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
MWT 
GPW 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
EMF 
GPW 
 
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 9,85 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Penta Investments Limited oraz Eastbridge.
PHR 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
REG 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii J, K i L.
SKA 
GPW 
 
NWZA ws. upoważnienia zarządu do nabywania akcji własnych w celu umorzenia.
STR 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii E.
MSC 
GPW 
 
Zmiana ceny w wezwaniu na sprzedaż akcji ogłoszonym przez Mondi International oraz Framondi na 72 zł.
SZR 
NC 
 
NWZA ws. wyboru uzupełniającego członka RN oraz zmian statutu.