02:50 | GMT: 00:50 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
CTG 
GPW 
 
NWZA ws. sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej/Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, uchylenia obowiązywania Programu Motywacyjnego Microtech International SA na lata 2011-2013.
EEX 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 215.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A.
ERB 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
GTK 
NC 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru, wyrażenia zgody na wprowadzenia akcji serii D oraz praw do akcji serii D do obrotu na NC oraz zmiany statutu.
KMS 
NC 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości oraz zmiany statutu.
MWT 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
wykres SSI
SSI 
NC 
 
Publikacja raportu za rok obrotowy 2013/2014.
SGN 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 77.424 akcji zwykłych na okaziciela serii O.
BAS.DE 
Euronext 
 przed sesją
Publikacja raportu za 2013 rok.
VIV.FR 
Euronext 
 przed sesją
Publikacja raportu za 2013 rok.