22:50 | GMT: 20:50 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
LUXMEDTRI

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
LUXMEDTRI
Wykluczenie akcji z obrotu na NC na wniosek spółki.
LUXMEDTRI
NWZA ws. zniesienia dematerializacji akcji spółki.
LUXMEDTRI
Publikacja raportu za rok obrotowy 2017/2018.
LUXMEDTRI
Dzień wykupu akcji spółki przez Lux Med Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością po cenie 2,59 zł za akcję.
LUXMEDTRI
Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
LUXMEDTRI
NWZA ws. zmian w RN, zmiany statutu, zniesienia dematerializacji akcji oraz wykluczenia akcji z obrotu na NC.
LUXMEDTRI
NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki – „Centrum Opieki i Aktywizacji Seniorów”.
LUXMEDTRI
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego, trwający od 01.10.2017 r. do 31.12.2017 r.
LUXMEDTRI
NWZA ws. zmiany w składzie RN.
LUXMEDTRI
Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego, trwający od 01.07.2017 r. do 30.09.2017 r.
LUXMEDTRI
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy trwający od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r. oraz dalszego istnienia spółki.
LUXMEDTRI
Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego, trwający od 01.04.2017 r. do 30.06.2017 r.
LUXMEDTRI
Publikacja raportu za rok obrotowy, trwający od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r.
LUXMEDTRI
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2016/2017.
LUXMEDTRI
Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2016/2017.
LUXMEDTRI
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy trwający od 01.04.2015 r. do 31.03.2016 r. oraz dalszego istnienia spółki.
LUXMEDTRI
Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2016/2017.
LUXMEDTRI
Publikacja raportu za rok obrotowy 2015/2016.
LUXMEDTRI
Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2015/2016.
LUXMEDTRI
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2015/2016.
LUXMEDTRI
Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2015/2016.
LUXMEDTRI
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 01.04.2014 do 31.03.2015 oraz dalszego istnienia spółki stosownie do art. 397 Kodeksu spółek handlowych.
LUXMEDTRI
Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2015/2016.
LUXMEDTRI
Publikacja raportu za rok obrotowy 2014/2015.
LUXMEDTRI
Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2014/2015.
LUXMEDTRI
NWZA ws. m.in. podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 1.323.500 zł w trybie subskrypcji prywatnej, wyłączenia w całości prawa poboru akcji serii E oraz zmiany statutu.
LUXMEDTRI
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2014/2015.
LUXMEDTRI
Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2014/2015.
LUXMEDTRI
Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2014/2015.
LUXMEDTRI
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r. oraz dalszego istnienia spółki.
LUXMEDTRI
NWZA ws. zmiany statutu.
LUXMEDTRI
Publikacja raportu za rok obrotowy trwający od 01.04.2013 do 31.03.2014.
LUXMEDTRI
Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2013/2014.
LUXMEDTRI
NWZA ws. powołania biegłego rewidenta do spraw szczególnych oraz zmian w składzie RN.
LUXMEDTRI
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2013/2014.
LUXMEDTRI
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji prywatnej, wyłączenia prawa poboru akcji serii E, dematerializacji akcji serii E oraz zmiany statutu.
LUXMEDTRI
Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2013/2014.
LUXMEDTRI
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r. oraz dalszego istnienia spółki.
LUXMEDTRI
Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2013/2014.
LUXMEDTRI
Publikacja raportu za rok obrotowy trwający od 01.04.2012r. do 31.03.2013r.
LUXMEDTRI
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
LUXMEDTRI
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
LUXMEDTRI
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy trwający od 01.01.2011r. do 31.03.2012r.
LUXMEDTRI
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
LUXMEDTRI
Publikacja raportu za rok obrotowy trwający od 01.01.2011 do 31.03.2012.
LUXMEDTRI
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
LUXMEDTRI
NWZA ws. połączenia Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. i EURMED Sp. z o.o.
LUXMEDTRI
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
LUXMEDTRI
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
LUXMEDTRI
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
LUXMEDTRI
WZA
LUXMEDTRI
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
LUXMEDTRI
Publikacja raportu za 2010 rok.
LUXMEDTRI
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
LUXMEDTRI
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek