08:33 | GMT: 06:33 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ALR 
GPW 
 
NWZA ws. zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz zmian w składzie RN.
ARM 
GPW 
 
Dzień wykupu akcji spółki przez Fundusz PZU po cenie 1,70 zł za akcję.
LXT 
NC 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji prywatnej, wyłączenia prawa poboru akcji serii E, dematerializacji akcji serii E oraz zmiany statutu.
P2B 
NC 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
SNT 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań na NC 1.810.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
ZEP 
GPW 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych na składnikach materialnych i niematerialnych.
NOKA.FI 
Euronext 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.