11:24 | GMT: 09:24 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
LPP

Data
Spółka
Wydarzenie
LPP
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
LPP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
LPP
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
LPP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
LPP
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
LPP
NWZA ws. transgranicznego połączenia LPP SA z Gothals Ltd z siedzibą Nikozji (Cypr) oraz zmiany statutu.
LPP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
LPP
Wypłata dywidendy 60 zł na akcję.
LPP
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 60 zł na akcję.
LPP
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 60 zł na akcję.
LPP
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2018.
LPP
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
LPP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
LPP
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
LPP
Wypłata dywidendy 40 zł na akcję.
LPP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
LPP
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 40 zł na akcję.
LPP
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 40 zł na akcję.
LPP
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2017 oraz wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa LPP SA.
LPP
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
LPP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
LPP
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
LPP
NWZA ws. odwołania dotychczasowego składu RN, powołania nowego składu RN, ustalenia wynagrodzenia członków RN z tytułu pełnionych funkcji oraz zmiany statutu.
LPP
Wprowadzenie do obrotu na GPW 13.132 akcji zwykłych na okaziciela serii L.
LPP
Wypłata dywidendy 35,74 zł na akcję.
LPP
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 35,74 zł na akcję.
LPP
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 35,74 zł na akcję.
LPP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
LPP
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2016.
LPP
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
LPP
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.
LPP
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2016 roku.
LPP
Wprowadzenie do obrotu na GPW 4.084 akcji zwykłych na okaziciela serii L.
LPP
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
LPP
Wypłata dywidendy 33 zł na akcję.
LPP
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 33 zł na akcję.
LPP
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 33 zł na akcję.
LPP
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
LPP
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2015, zmiany przeznaczenia akcji własnych nabytych przez spółkę w 2008 roku oraz przyjęcia programu motywacyjnego dla kluczowych osób zarządzających spółką.
LPP
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
LPP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
LPP
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
LPP
Wprowadzenie do obrotu na GPW 4.084 akcji zwykłych na okaziciela serii L.
LPP
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
LPP
Wypłata dywidendy 32,00 zł na akcję.
LPP
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 32,00 zł na akcję.
LPP
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 32,00 zł na akcję.
LPP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
LPP
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2014, zmiany uchwał nr 21 i 22 ZWZ z 27 czerwca 2011 oraz połączenia transgranicznego LPP SA z Gothals Limited z siedzibą Nikozji, Cypr, w tym o wyrażeniu zgody na plan połączenia.
LPP
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
LPP
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2014 rok.
LPP
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
LPP
Wypłata dywidendy 93,73 zł na akcję.
LPP
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 93,73 zł na akcję.
LPP
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 93,73 zł na akcję.
LPP
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r, zmiany przeznaczenia akcji własnych oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
LPP
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
LPP
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2013 rok.
LPP
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu mWIG40.
LPP
Wypłata dywidendy 85,10 zł na akcję.
LPP
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG30.
LPP
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 85,10 zł na akcję.
LPP
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 85,10 zł na akcję.
LPP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
LPP
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2012, utworzenia kapitału rezerwowego, zmiany przeznaczenia akcji własnych nabytych w 2008 roku, przyjęcia programu motywacyjnego dla kluczowych osób zarządzających spółką.
LPP
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
LPP
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
LPP
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
LPP
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
LPP
Wypłata dywidendy 77,36 zł na akcję.
LPP
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 77,36 zł na akcję.
LPP
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 77,36 zł na akcję.
LPP
Wprowadzenie do obrotu na GPW 51 459 akcji zwykłych na okaziciela serii K.
LPP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
LPP
WZA ws. m.in. podziału czystego zysku osiągniętego w roku obrotowym 2011.
LPP
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
LPP
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
LPP
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii K.
LPP
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
LPP
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
LPP
Wypłata dywidendy 77,86 zł na akcję.
LPP
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 77,86 zł na akcję.
LPP
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 77,86 zł na akcję.
LPP
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
LPP
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii K.
LPP
WZA
LPP
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
LPP
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
LPP
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii K.
LPP
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.
LPP
Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za III kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek