11:58 | GMT: 09:58 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
KBJ

Data
Spółka
Wydarzenie
KBJ
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
KBJ
Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
KBJ
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2019.
KBJ
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
KBJ
Publikacja raportu za 2019 rok.
KBJ
Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
KBJ
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
KBJ
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
KBJ
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2018.
KBJ
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
KBJ
Publikacja raportu za 2018 rok.
KBJ
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
KBJ
Wypłata dywidendy 0,19 zł na akcję.
KBJ
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
KBJ
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,19 zł na akcję.
KBJ
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,19 zł na akcję.
KBJ
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
KBJ
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2017.
KBJ
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
KBJ
Publikacja raportu za 2017 rok.
KBJ
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
KBJ
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
KBJ
Wypłata dywidendy 0,45 zł na akcję.
KBJ
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,45 zł na akcję.
KBJ
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,45 zł na akcję.
KBJ
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
KBJ
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2016.
KBJ
Publikacja raportu za 2016 rok.
KBJ
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
KBJ
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
KBJ
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
KBJ
Wypłata dywidendy 0,14 zł na akcję.
KBJ
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,14 zł na akcję.
KBJ
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,14 zł na akcję.
KBJ
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
KBJ
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2015.
KBJ
Publikacja raportu za 2015 roku.
KBJ
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
KBJ
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
KBJ
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
KBJ
Wypłata dywidendy 0,08 zł na akcję.
KBJ
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
KBJ
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,08 zł na akcję.
KBJ
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,08 zł na akcję.
KBJ
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2014.
KBJ
Publikacja raportu za 2014 rok.
KBJ
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
KBJ
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
KBJ
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
KBJ
Wypłata dywidendy 0,21 zł na akcję.
KBJ
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
KBJ
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,21 zł na akcję.
KBJ
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,21 zł na akcję.
KBJ
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013, udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu oraz zmian w składzie RN.
KBJ
Publikacja raportu za 2013 rok.
KBJ
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
KBJ
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
KBJ
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
KBJ
NWZA ws. zmiany statutu.
KBJ
Wypłata dywidendy 0,13 zł na akcję.
KBJ
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
KBJ
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,13 zł na akcję.
KBJ
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,13 zł na akcję.
KBJ
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2012.
KBJ
Publikacja raportu za 2012 rok.
KBJ
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
KBJ
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
KBJ
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
KBJ
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
KBJ
WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku wypracowanego w roku obrotowym 2011.
KBJ
Publikacja raportu za 2011 rok.
KBJ
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
KBJ
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
KBJ
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
KBJ
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek