05:17 | GMT: 03:17 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
INDYGO

Data
Spółka
Wydarzenie
INDYGO
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
INDYGO
Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
INDYGO
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
INDYGO
Publikacja raportu za 2019 rok.
INDYGO
NWZA ws. rozwiązania spółki i otwarcia jej likwidacji oraz powołania likwidatora i ustalenia sposobu reprezentacji spółki.
INDYGO
NWZA ws. uchylenia uchwał nr 3 i 4 NWZ z 2 grudnia 2019 roku oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii L z wyłączeniem prawa poboru.
INDYGO
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii L z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu oraz zmian w RN.
INDYGO
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
INDYGO
Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.
INDYGO
NWZA ws. zmian w RN.
INDYGO
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
INDYGO
Publikacja raportu za 2018 rok.
INDYGO
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
INDYGO
Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
INDYGO
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017.
INDYGO
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
INDYGO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
INDYGO
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
INDYGO
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
INDYGO
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
INDYGO
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016.
INDYGO
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
INDYGO
Publikacja raportu za 2016 rok.
INDYGO
Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii K w wykonaniu prawa poboru, tj. zapisów podstawowych oraz zapisów dodatkowych.
INDYGO
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje serii K w wykonaniu prawa poboru, tj. zapisów podstawowych oraz zapisów dodatkowych.
INDYGO
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii K.
INDYGO
NWZA ws. uchylenia uchwały nr 3 NWZ 9 sierpnia 2016 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii K z zachowaniem prawa poboru oraz podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii K w ramach subskrypcji zamkniętej w drodze oferty publicznej.
INDYGO
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
INDYGO
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
INDYGO
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii K z zachowaniem prawa poboru.
INDYGO
Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
INDYGO
Scalenie akcji w stosunku 10:1.
INDYGO
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015.
INDYGO
Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
INDYGO
Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
INDYGO
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
INDYGO
NWZA ws. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego, zmiany statutu, połączenia dotychczasowych serii A, B, C, D, E, F, G oraz H akcji zwykłych na okaziciela w jedną wspólną serię A, połączenia dotychczasowych serii I oraz J akcji zwykłych na okaziciela w jedną wspólną serię J oraz scalenia akcji.
INDYGO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
INDYGO
NWZA ws. uzupełnienia składu RN.
INDYGO
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
INDYGO
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
INDYGO
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
INDYGO
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
INDYGO
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
INDYGO
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii J, z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu i in.
INDYGO
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
INDYGO
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii J, z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii J do obrotu na rynku głównym GPW.
INDYGO
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2014.
INDYGO
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
INDYGO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
INDYGO
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
INDYGO
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I z wyłączeniem prawa poboru, ubiegania się o wprowadzenie akcji serii I do obrotu na GPW oraz zmiany statutu.
INDYGO
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
INDYGO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
INDYGO
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku netto za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
INDYGO
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
INDYGO
Publikacja raportu za 2013 rok.
INDYGO
Początek notowań spółki LSTCAPITA (LST) pod nazwą INDYGO (IDG) w związku ze zmianą firmy.
INDYGO
NWZA ws. powołania członków RN oraz zmiany statutu.
INDYGO
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
INDYGO
Publikacja raportu za I półrocze 2013 roku.
INDYGO
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG-Plus, WIG i WIG-Poland.
INDYGO
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2012.
INDYGO
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
INDYGO
Publikacja raportu za 2012 rok.
INDYGO
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
INDYGO
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG-Plus, WIG i WIG-Poland.
INDYGO
Publikacja raportu za I półrocze 2012 roku.
INDYGO
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
INDYGO
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
INDYGO
Publikacja raportu za 2011 rok.
INDYGO
Publikacja jednostkowego raportu za III kwartał 2011 roku.
INDYGO
Publikacja jednostkowego raportu za I półrocze 2011 roku.
INDYGO
WZA
INDYGO
Publikacja jednostkowego raportu za I kwartał 2011 roku.
INDYGO
Publikacja jednostkowego raportu za 2010 rok.
INDYGO
Publikacja jednostkowego raportu za III kwartał 2010 roku.
INDYGO
NWZA


«Powrót do terminarza spółek