02:40 | GMT: 00:40 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
GINOROSSI

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
GINOROSSI
Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
GINOROSSI
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
GINOROSSI
NWZA ws. w sprawie przywrócenia akcjom spółki formy dokumentu (zniesienia dematerializacji akcji) oraz wycofania ich z obrotu na GPW.
GINOROSSI
Dzień wykupu akcji spółki przez CCC S.A. po cenie 0,55 zł za akcję.
GINOROSSI
Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
GINOROSSI
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018 oraz dalszego istnienia spółki.
GINOROSSI
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
GINOROSSI
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
GINOROSSI
NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii K w trybie subskrypcji prywatnej, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
GINOROSSI
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 0,55 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez CCC Spółka Akcyjna.
GINOROSSI
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 0,55 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez CCC Spółka Akcyjna.
GINOROSSI
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
GINOROSSI
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
GINOROSSI
ZWZA ws. m.in. pokrycia starty netto za rok obrotowy 2017.
GINOROSSI
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
GINOROSSI
NWZA ws. zmiany statutu oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Komitetu Audytu.
GINOROSSI
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
GINOROSSI
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
GINOROSSI
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
GINOROSSI
NWZA ws. powołania członków RN oraz ustalenia zasad wynagradzania członków RN.
GINOROSSI
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2016.
GINOROSSI
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
GINOROSSI
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
GINOROSSI
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
GINOROSSI
Wprowadzenie do obrotu na GPW 190.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I.
GINOROSSI
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
GINOROSSI
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2015, zmiany uchwały nr 5 NWZ z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego dla członków zarządu spółki oraz kluczowych pracowników spółki albo spółek zależnych.
GINOROSSI
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
GINOROSSI
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
GINOROSSI
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
GINOROSSI
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
GINOROSSI
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
GINOROSSI
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2014.
GINOROSSI
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
GINOROSSI
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
GINOROSSI
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
GINOROSSI
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
GINOROSSI
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
GINOROSSI
Wprowadzenie do obrotu na GPW 2.387.766 akcji zwykłych na okaziciela serii J.
GINOROSSI
NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie i nabycie nieruchomości.
GINOROSSI
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej akcji na okaziciela serii J z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
GINOROSSI
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
GINOROSSI
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
GINOROSSI
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
GINOROSSI
NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości, emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z prawem do objęcia akcji serii I z wyłączeniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru akcji serii I, dematerializacji akcji serii I i ubiegania się o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na GPW oraz zmiany statutu.
GINOROSSI
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
GINOROSSI
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
GINOROSSI
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2012.
GINOROSSI
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
GINOROSSI
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
GINOROSSI
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
GINOROSSI
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii H.
GINOROSSI
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
GINOROSSI
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
GINOROSSI
Wprowadzenie do obrotu na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii H.
GINOROSSI
Ostatni dzień notowań na GPW praw poboru akcji serii H.
GINOROSSI
Pierwszy dzień notowań na GPW praw poboru akcji serii H.
GINOROSSI
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii H.
GINOROSSI
WZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok 2011.
GINOROSSI
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
GINOROSSI
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
GINOROSSI
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H z prawem poboru oraz zmian statutu.
GINOROSSI
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej akcji na okaziciela serii H z wyłączeniem prawa poboru, emisji obligacji zamiennych na akcje, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii I z wyłączeniem prawa poboru, ustalenia zasad wynagradzania członków RN oraz zmian w statucie.
GINOROSSI
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
GINOROSSI
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
GINOROSSI
WZA
GINOROSSI
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
GINOROSSI
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
GINOROSSI
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A.
GINOROSSI
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek