17:09 | GMT: 15:09 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ALR 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 6.358.296 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii G.
PKP 
GPW 
 
NWZA ws. powołania członków RN.
BIO 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany uchwały Nr 2 NWZ z dnia 30.09.2013r dot. scalenia akcji, emisji obligacji zamiennych na akcje oraz zmiany statutu.
wykres CSY
CSY 
NC 
 
Ostatni dzień notowań 7.200.000 praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii C.
wykres DSS
DSS 
GPW 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za rok obrotowy 2011, pokrycia straty w roku obrotowym 2011 oraz rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za okres od dnia 17 kwietnia 2012r do dnia 31 grudnia 2012r oraz pokrycia straty w roku obrotowym 2012.
GRI 
GPW 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości, emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z prawem do objęcia akcji serii I z wyłączeniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru akcji serii I, dematerializacji akcji serii I i ubiegania się o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na GPW oraz zmiany statutu.
GRV 
GPW 
 
Zakończenie zapisów na akcje w transzy dla inwestorów instytucjonalnych w Polsce i w transzy dla zaproszonych inwestorów w Słowenii.
wykres IU
IUS 
NC 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na nabywanie akcji własnych i określenie zasad ich nabywania oraz utworzenia i użycia kapitału rezerwowego.
wykres MCI
MCI 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany uchwały nr 03/NWZ/2012 z dnia 17 września 2012 r. oraz zmiany statutu.
wykres MFO
MFO 
GPW 
 
Zakończenie przyjmowania zapisów i wpłat od inwestorów instytucjonalnych.
MOD 
NC 
 
NWZA ws. zmiany wynagrodzenia członków RN oraz zmiany statutu.
PMD 
GPW 
 
Wykluczenie spółki z obrotu na GPW w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
PFM 
NC 
 
NWZA ws. połączenia akcji poprzez podwyższenie ich wartości nominalnej przy jednoczesnym zmniejszeniu ogólnej ich liczby bez zmiany wysokości kapitału zakładowego, udzielenia upoważnienia zarządowi do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
PND 
GPW 
 
Przydział akcji serii R w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych oraz zaoferowanie akcji, na które nie złożono zapisów w wykonaniu prawa poboru.
RBS 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań na NC 112.842 akcji zwykłych na okaziciela serii C oraz 120.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
VTL 
GPW 
 
Zakończenie zapisów w transzy inwestorów indywidualnych oraz zakończenie budowy księgi popytu.