04:09 | GMT: 02:09 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
AWM 
NC 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
FTE 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 29.685 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
GNB 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
GRI 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
IFI 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.
LET 
NC 
 
NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C1 z prawem poboru oraz zmiany statutu.
PBX 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
PEM 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,93 zł na akcję.
QNT 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 1,46 zł na akcję.
SKT 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
TME 
NC 
 
Wypłata dywidendy 0,15 zł na akcję.
TOW 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2016/2017.
WOJ 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.