03:28 | GMT: 01:28 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
FON

Data
Spółka
Wydarzenie
FON
Publikacja raportu za rok obrotowy 2019/2020.
FON
Publikacja raportu za pierwsze 15 miesięcy roku obrotowego 2019/2020.
FON
NWZA ws. zmiany statutu.
FON
NWZA ws. zatwierdzenia firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki oraz do oceny raportów rocznych za rok 2019, 2020.
FON
Publikacja raportu za pierwsze 12 miesięcy roku obrotowego 2019/2020.
FON
NWZA ws. zatwierdzenia firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki oraz do oceny raportów rocznych.
FON
Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
FON
Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
FON
NWZA ws. zmiany statutu oraz obniżenia wartości księgowej akcji spółki bez zmiany kapitału zakładowego.
FON
NWZA ws. zmiany statutu oraz obniżenia wartości księgowej akcji bez zmiany kapitału zakładowego.
FON
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
FON
Publikacja raportu za pierwsze 9 miesięcy roku obrotowego 2019/2020.
FON
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
FON
NWZA ws. zatwierdzenia firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego, ustalenia ostatniego dnia okresu rozpoczętego w dniu 1 stycznia 2018 roku, za który spółka sporządzi sprawozdanie finansowe oraz ustalenia standardu sprawozdawczości finansowej, w którym spółka będzie sporządzać sprawozdania finansowe.
FON
NWZA ws. zatwierdzenia firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego, ustalenia ostatniego dnia okresu sprawozdawczego rozpoczętego w dniu 1 stycznia 2018 roku, za który spółka sporządzi sprawozdanie finansowe oraz ustalenia standardu sprawozdawczości finansowej, w którym spółka będzie sporządzać sprawozdania finansowe.
FON
Scalenie akcji w stosunku 8:1.
FON
Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
FON
Publikacja raportu za 4 miesiące od 1 grudnia 2018r. do 31 marca 2019r.
FON
NWZA ws. obniżenia liczby akcji bez wartości nominalnej, zmiany statutu oraz zatwierdzenia firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki za rok 2018, 2019 oraz do oceny raportów rocznych za rok 2018, 2019.
FON
Publikacja raportu za 11 miesięcy od 1 stycznia 2018r. do 30 listopada 2018r.
FON
NWZA ws. obniżenia liczby akcji bez wartości nominalnej, zmiany statutu oraz zatwierdzenia firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok 2018, 2019 oraz do oceny raportów rocznych za rok 2018, 2019.
FON
NWZA ws. zmiany uchwał nr 17 i 21 ZWZ z 04.07.2018r. oraz przyjęcia statutu.
FON
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
FON
Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
FON
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017 tj. za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017, przeniesienia statutowej siedziby spółki do Estonii oraz wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką, przewłaszczenie na zabezpieczenie, zbycie nieruchomości spółki.
FON
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
FON
Publikacja raportu za 2017 rok.
FON
NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji, zmiany statutu, utworzenia kapitału rezerwowego, zmiany uchwały 17 ZWZ z 29 kwietnia 2016r., uchylenia uchwały 25 ZWZ z 27 kwietnia 2017r., połączenia FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku ze spółką zależną prawa czeskiego FON1 Polska Akciová společnost z siedzibą w Ostrawie, zmian w składzie RN.
FON
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
FON
Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.
FON
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
FON
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2016 tj. za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016.
FON
Publikacja raportu za 2016 rok.
FON
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
FON
Publikacja raportu za I półrocze 2016 roku.
FON
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
FON
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2015 tj. za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.
FON
Publikacja raportu za 2015 rok.
FON
NWZA ws. podziału spółek FON SA, ELKOP SA, INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SA, ATLANTIS SA, RESBUD SA, INVESTMENT FRIENDS SA poprzez przeniesienie części majątków na spółkę IFERIA SA (podział przez wydzielenie).
FON
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
FON
Publikacja raportu za I półrocze 2015 roku.
FON
ZWZA ws. pokrycia straty za rok 2014 tj. za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 oraz podziału spółek FON SA, ELKOP SA, INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SA, ATLANTIS SA, RESBUD SA, INVESTMENT FRIENDS SA poprzez przeniesienie części majątków na spółkę IFERIA SA (podział przez wydzielenie).
FON
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
FON
Publikacja raportu za 2014 rok.
FON
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
FON
NWZA ws. umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
FON
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
FON
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za 2013r, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
FON
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
FON
Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
FON
Scalenie akcji w stosunku 16:1.
FON
Publikacja raportu za 2013 rok.
FON
Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
FON
Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
FON
Wprowadzenie do obrotu na GPW 64.869 akcji zwykłych na okaziciela serii M.
FON
NWZA ws. scalenia akcji, uchylenia uchwały nr 21 WZA z dnia 20.06.2012r, ubiegania się o dopuszczenie praw do akcji i akcji do obrotu na GPW, uchylenia uchwały nr 5 WZA z dnia 29.11.2013r oraz zmiany statutu.
FON
NWZA ws. m.in. udzielenia zarządowi upoważnienia do nabycia własnych akcji, połączenia ze spółkami: ATLANTIS Energy S.A. z siedzibą w Płocku, Stark Development S.A. z siedzibą w Chorzowie, Urlopy.pl S.A. z siedzibą w Płocku oraz FON Ecology S.A. z siedzibą w Płocku, umorzenia akcji własnych spółki, obniżenia kapitału zakładowego i zmiany statutu.
FON
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
FON
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
FON
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok 2012 tj. za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012.
FON
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks sWIG80.
FON
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 0,10 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez DAMF INVEST SA.
FON
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
FON
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 0,10 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez DAMF INVEST SA.
FON
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
FON
NWZA ws. nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia oraz zmiany statutu.
FON
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
FON
Wprowadzenie do obrotu na GPW 670.285.131 akcji zwykłych na okaziciela serii L.
FON
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii M.
FON
Ostatni dzień notowań na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii M.
FON
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
FON
Wprowadzenie do obrotu na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii M.
FON
Publikacja raportu za I półrocze 2012 roku.
FON
WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2011 tj. za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011.
FON
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG-Plus, wchodząc jednocześnie w skład indeksu sWIG80.
FON
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
FON
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
FON
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
FON
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
FON
NWZA ws. m.in. emisji warrantów subskrypcyjnych.
FON
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii K.
FON
WZA
FON
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
FON
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
FON
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego.
FON
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii J.


«Powrót do terminarza spółek