12:53 | GMT: 10:53 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
BIO 
GPW 
 
NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu.
wykres DTP
DTP 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań na NC 5.714.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
FTN 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
wykres FON
FON 
GPW 
 
NWZA ws. nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia oraz zmiany statutu.
GNT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012 albo w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2012, zmian w składzie RN, zmian w statucie oraz określenia wysokości wynagrodzenia członków RN.
ICP 
NC 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN, zmian w statucie, zatwierdzenia regulaminu RN oraz uchwalenia regulaminu Walnego Zgromadzenia.
LRK 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.250 akcji serii A.
OIL 
GPW 
 
NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu.
STX 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2012.
SNS 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2012 rok.