11:26 | GMT: 09:26 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
ECHO

Data
Spółka
Wydarzenie
ECHO
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
ECHO
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
ECHO
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2019.
ECHO
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
ECHO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
ECHO
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 4,65 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez WING IHC Zrt.
ECHO
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 4,65 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez WING IHC Zrt.
ECHO
NWZA ws. ustalenia liczby członków RN, powołania członków RN oraz powierzenia funkcji przewodniczącego i wiceprzewodniczącego RN.
ECHO
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
ECHO
Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2019, w wysokości 0,50 zł na akcję.
ECHO
Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2019, w wysokości 0,50 zł na akcję.
ECHO
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,50 zł na akcję.
ECHO
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
ECHO
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2018.
ECHO
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
ECHO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
ECHO
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu mWIG40 jednocześnie opuszczając skład indeksu sWIG80.
ECHO
Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2018, w wysokości 0,50 zł na akcję.
ECHO
Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2018, w wysokości 0,50 zł na akcję.
ECHO
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,50 zł na akcję.
ECHO
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
ECHO
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
ECHO
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
ECHO
Wypłata dywidendy 0,50 zł na akcję.
ECHO
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,50 zł na akcję.
ECHO
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,50 zł na akcję.
ECHO
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia niepodzielonego wyniku finansowego (zysku) z lat ubiegłych, przeznaczenia zysku za rok 2017 oraz zmiany przeznaczenia i nazwy istniejącego Funduszu Rezerwowego.
ECHO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
ECHO
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
ECHO
NWZA ws. ustalenia liczby członków RN, powołania członka RN spełniającego kryteria niezależności przewidziane dla członków komitetów audytu oraz zmiany statutu.
ECHO
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu mWIG40, wchodząc jednocześnie w skład indeksu sWIG80.
ECHO
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
ECHO
Wypłata dywidendy 0,50 zł na akcję.
ECHO
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,50 zł na akcję.
ECHO
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,50 zł na akcję.
ECHO
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2016.
ECHO
Wypłata II raty zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2016, w wysokości 0,16 zł na akcję.
ECHO
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
ECHO
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.
ECHO
Wypłata I raty zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2016, w wysokości 0,69 zł na akcję.
ECHO
Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok 2016, w wysokości 0,85 zł na akcję.
ECHO
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,85 zł na akcję.
ECHO
NWZA ws. utworzenia celowego funduszu rezerwowego.
ECHO
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
ECHO
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
ECHO
Wypłata dywidendy 3,84 zł na akcję.
ECHO
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3,84 zł na akcję.
ECHO
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3,84 zł na akcję.
ECHO
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2015.
ECHO
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
ECHO
Wypłata II raty zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2015, w wysokości 0,71 zł na akcję.
ECHO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
ECHO
Wypłata I raty zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2015, w wysokości 0,72 zł na akcję.
ECHO
Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2015, w wysokości 1,43 zł na akcję.
ECHO
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,43 zł na akcję.
ECHO
NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki na rzecz spółki zależnej.
ECHO
NWZA ws. utworzenia celowego funduszu rezerwowego oraz zmian Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
ECHO
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
ECHO
NWZA ws. zmian statutu, ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków RN, odwołania dwóch członków RN, powołania dwóch członków RN.
ECHO
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
ECHO
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 6,75 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Lisala spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
ECHO
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 6,75 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Lisala spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
ECHO
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2014.
ECHO
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
ECHO
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2014 rok.
ECHO
NWZA ws. zmian w składzie RN.
ECHO
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
ECHO
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
ECHO
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
ECHO
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, przeznaczenia zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
ECHO
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
ECHO
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2013 rok.
ECHO
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
ECHO
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
ECHO
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
ECHO
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2012 rok, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego.
ECHO
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
ECHO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
ECHO
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
ECHO
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
ECHO
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
ECHO
WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2011.
ECHO
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
ECHO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
ECHO
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 3,90 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Park Postępu-Projekt Echo-93.
ECHO
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 3,90 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Park Postępu-Projekt Echo-93.
ECHO
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
ECHO
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
ECHO
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
ECHO
WZA
ECHO
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
ECHO
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
ECHO
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.
ECHO
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek