01:51 | GMT: 23:51 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
LTS 
GPW 
 
NWZA ws. zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu oraz członków RN.
wykres CTE
CTE 
NC 
 
NWZA ws. dalszego istnienia spółki, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze nowej emisji akcji serii D i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany statutu.
BRO 
NC 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii H w drodze subskrypcji prywatnej oraz wyrażenia zgody na zawieranie przez spółkę na jej rzecz umów pożyczek, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem rady nadzorczej.
ECH 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok 2016, w wysokości 0,85 zł na akcję.
ERB 
GPW 
 
NWZA ws. wypłaty dywidendy nadzwyczajnej.
IDT 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 5.499.993 akcji zwykłych na okaziciela serii H1.
LUK 
NC 
 
NWZA ws. połączenia spółki SAPpeers.com S.A. z siedzibą w Warszawie ze spółką SAPpeers sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz zmiany statutu.
VER 
NC 
 
Wypłata dywidendy 0,05 zł na akcję.
PRN 
NC 
 
NWZA ws. zmiany wysokości wynagrodzenia członków RN oraz zmiany statutu.
PIS 
NC 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji publicznej akcji zwykłych na okaziciela serii B z zachowaniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
SKH 
GPW 
 
NWZA ws. przeprowadzenia programu motywacyjnego, przyznania wynagrodzenia członkowi RN i in.
SPK 
NC 
 
NWZA ws. zmian statutu, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D w ramach subskrypcji otwartej, z wyłączeniem prawa poboru oraz zmian w składzie RN.
SNS 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok 2016, w wysokości 0,53 zł na akcję.