21:35 | GMT: 19:35 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ADM 
NC 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału oraz zmian statutu.
ABS 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
wykres EC2
EC2 
NC 
 
NWZA ws. zmiany statutu, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru i in.
ECH 
GPW 
 
NWZA ws. zmian statutu, ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków RN, odwołania dwóch członków RN, powołania dwóch członków RN.
EMT 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 12.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii P.
GJA 
NC 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy) oraz zmiany statutu.
IBS 
GPW 
 
Scalenie akcji w stosunku 40:1.
LRQ 
GPW 
 
Początek notowań spółki CAMMEDIA (CAM) pod nazwą LARQ (LRQ), w związku ze zmianą firmy.
LKD 
GPW 
 
Przydział akcji oferowanych w transzy inwestorów indywidualnych oraz w transzy inwestorów instytucjonalnych.
VER 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014/2015.
OEG 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za pierwsze 9 miesięcy 2015 roku.
SP1 
NC 
 
Początek notowań spółki NOVATIS (NVS) pod nazwą SPAC1 (SP1), w związku ze zmianą firmy.
VTE 
NC 
 
Debiut spółki na NC. Dzień pierwszego notowania 2.735.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
YWL 
GPW 
 
Wykluczenie spółki z obrotu na GPW w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
BABA.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
AAPL.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2014/2015.
BAS.DE 
Euronext 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
wykres BP
BP.UK 
LSE 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
BMY.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
CMCSA.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
DD.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
F.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
MRK.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
PFE.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
TWTR.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
UPS.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.